• Asystent rodziny (150 godz)

  ASYSTENT RODZINY Zgodnie z założeniami rządu do 2020 roku w każdej gminie powinni pracować asystenci rodziny, którzy pomogą jej radzić sobie z biedą, nałogami, przemocą. Na podstawie rozporządzenia Ministra…

  1,890.002,589.00 Wybierz opcje
 • Język migowy podstawy z MEN

  Zapraszamy do udziału w 60-godzinnym kursie. Ustawa o języku migowym została przyjęta przez Sejm RP i weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  Język migowy jest językiem urzędowym w…

  1,297.00 1,143.00 Dodaj do koszyka
 • Kurs Wychowawca Kolonijny

  Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży skierowany jest do wszystkich osób (pełnoletnich, posiadających wykształcenie średnie), które chcą uzyskać uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy na różnych formach wypoczynku, zgodnie z…

  335.00 Wybierz opcje
 • Opiekunka domowa osób starszych i dzieci z MEN

  Terminy rozpoczęcia mogą ulec zmianie

  637.001,595.00 Wybierz opcje
 • Opiekunka dziecięca z MEN

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA Kurs ma na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne do opieki nad dzieckiem w domu. Kurs swym zakresem obejmuje: planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Dla…

  976.001,112.00 Wybierz opcje
 • Opiekunka środowiskowa z MEN

  OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA Cel  kursu Celem kursu jest przygotowanie osób, które pracują lub zamierzają pracować jako wykwalifikowana opiekunka środowiskowa w domach osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Adresaci Kurs jest przeznaczony dla…

  826.002,595.00 Wybierz opcje
 • Warsztaty ” Alzheimer- choroba XXI w” 1-dniowe

  WARSZTATY „ALZHEIMER – CHOROBA XXI W” Szacuje się, że obecnie w Polsce na chorobę Alzheimera i inne zaburzenia pamięci choruje nawet 400 tys. osób. Niemal wszystkie wymagają całodobowej opieki….

  79.0087.00 Wybierz opcje