Promocja!

Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płac i kadr

306.00770.00

Wyczyść

Obecne wymagania wobec pracownika biurowego są wysokie, obejmujące swym zakresem prowadzenie korespondencji, organizacji posiedzeń, obsługi klientów czy zagranicznej delegacji.

Niezależnie od sytuacji pracownik biurowy musi sprostać wymaganiom przełożonego.

Kurs pozwoli słuchaczom ukształtować i opanować umiejętności potrzebne i użyteczne w każdym przedsiębiorstwie, czy instytucji.

Szczególny nacisk położony jest na wykształcenie takich umiejętności jak: obsługa i praktyczne wykorzystanie podstawowych programów biurowych, prowadzenie rozmowy z klientem,  porządkowanie i gromadzenie dokumentacji, przygotowanie i organizowanie narad, zebrań, konferencji czy kompleksowa obsługa sprzętu biurowego.

Dla kogo

Kurs Pracownik Biurowy z obsługą oprogramowania komputerowego i urządzeń biurowych adresowany jest do osób pragnących poznać zasady pracy w nowoczesnym biurze , pragnących pracować na stanowiskach biurowych wymagających znajomości elementów kadr i płac oraz księgowości.

Umiejętności

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu profesjonalnej obsługi administracyjno – biurowej. Uczestnicy nauczą się organizowania pracy biurowej, porządkowania i gromadzenia dokumentacji, obsługi komputera i nowoczesnego sprzętu telekomunikacyjnego.

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

Program (może ulec modyfikacji w zależności od l.godz)

Organizacja pracy biura i planowanie

 • Schemat organizacyjny, zadania sekretariatu
 • Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji
 • Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt
 • Korespondencja biurowa i redagowanie pism i listów (zajęcia komputerowe)

Księgowość Małych i Średnich firm

 • Podstawy prawne dokumentacji finansowej
 • Typy i cechy dokumentów finansowo-handlowych
 • Zasady wystawiania dokumentów (m.in. kasowych, bankowych, sprzedaży, rozliczenia delegacji, krajowych i zagranicznych)
 • Metody i poprawa błędów w dokumentach (nota korygująca, faktura korygująca)
 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz dekretacja

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 • Optima książka przychodów i rozchodów 

Kadry i płace

 • Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników
 • Sporządzanie listy płac
 • Wyliczanie umów zleceń
 • Wyliczanie umów o dzieło

Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

 • Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
 • Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
 • Podsatwa wymiaru ubezpieczeń
 • Zasady rozliczeń z ZUS
 • Deklaracje zgłoszeniowe: ZFA, ZPA, ZZA, ZUA
 • Deklaracje rozliczeniowe: ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)

Zajęcia komputerowe: PŁATNIK

 • Dokumenty zgłoszeniowe pracowników: ZUS (ZUA, ZZA, ZWUA)
 • Dokumenty rozliczeniowe: ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA)

Komunikacja interpersonalna w firmie:

 • Rola pierwszego kontaktu, znaczenie mowy ciała
 • Efektywna komunikacja
 • Elementy pozytywnej autoprezentacji
 • Podstawowe techniki asertywności

Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy:

 • Etapy profesjonalnej obsługi klienta
 • Techniki wywierania wpływu
 • Typy trudnych klientów i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Sztuka skutecznego komunikowania się przez telefon

Warunki nauki:

 • wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
 • w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
 • na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
 • pracujemy na autorskich programach nauczania
 • tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

Wykładowcy:

Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, na co dzień pracujący w działach kadr i płac dużych firm

Grupa 8 – 15 osób

Zajęcia w systemie wieczorowym i zaocznym

wieczorowy

Liczba godzin dydaktycznych: 30 lub 64

pn-czw od godz 15:30 do 20:15

Zaoczny

Liczba godz dydaktycznych : 20 lub 50

sobota/niedziela – 8:30 – 16:30

NIE ZAPEWNIAMY NOCLEGÓW.

W cenę wliczone :

 • materiały szkoleniowe
 • przerwa kawowa (napoje ciepłe i zimne, ciastka)*
 • możliwość konsultacji on-line przez miesiąc po zakończeniu kursu

*tylko w trybie zaocznym

Certyfikaty:

 1. Certyfikat AkSA Centrum Rozwoju Osobistego NCKUiZ
 2. zaświadczenie wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).
 3. zaświadczenie o nabyciu umiejętności/kwalifikacji w zawodzie ( po zdaniu egzaminu ) – dotyczy tylko kursów 50 i 60-godzinnych

na życzenie klienta dodatkowo wydawane w języku angielskim lub niemieckim – płatne 105 zł za każdy język

Dodatkowe informacje

tryb

Zaoczny, wieczorowy

liczba godzin

20, 30, 50, 64

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Pracownik administracyjno-biurowy z elementami płac i kadr”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *